Schnell-Bewerter
Mein FILMSTARTS
  Spacewalker

  Regie

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Konstantin Khabenskiy
  Rolle: Pavel Beljajev
  Evgeniy Mironov
  Evgeniy Mironov
  Rolle: Alexey Leonov
  Vladimir Ilin
  Vladimir Ilin
  Rolle: Sergey Korolev
  Anatoliy Kotenyov
  Rolle: Nikolay Kamanin
  Aleksandra Ursulyak
  Aleksandra Ursulyak
  Rolle: Svetlana Leonova
  Aleksandr Ilin
  Rolle: Vladimir Markelov
  Vitaliya Kornienko
  Vitaliya Kornienko
  Rolle: Lyuda Belyaeva
  Yuriy Itskov
  Yuriy Itskov
  Rolle: Boris Chertok
  Boris Rauschenbakh Yuriy Nifontov
  Evgeny Khrunov Aleksandr Novin
  Tatyana Belyaeva Elena Panova

  Drehbuch

  Drehbuchautor Sergey Kaluzhanov
  Drehbuchautor Yuriy Korotkov
  Drehbuchautor Oleg Pogodin

  beteiligte Firmen

  Verleih capelight pictures
  Back to Top