Mein FILMSTARTS
  Abschied in der Dämmerung

  Regie

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Ganjirô Nakamura
  Rolle: Komajuro Arashi
  Machiko Kyô
  Rolle: Sumiko
  Ayako Wakao
  Rolle: Kayo
  Hiroshi Kawaguchi
  Hiroshi Kawaguchi
  Rolle: Kiyoshi Homma
  Haruko Sugimura
  Rolle: Oyoshi
  Hitomi Nozoe
  Hitomi Nozoe
  Rolle: Aiko
  Chishu Ryu
  Rolle: Theatre Owner
  Koji Mitsui
  Rolle: Kichinosuke
  Yatazo Haruo Tanaka
  Shige Kumeko Urabe
  Aiko no haha Toyo Takahashi
  O-Katsu Mutsuko Sakura
  Sono mago, Masao Masahiko Shimazu

  Drehbuch

  Drehbuchautor Kogo Noda
  Drehbuchautor Yasujirô Ozu
  Autor Tadao Ikeda

  Soundtrack

  Komponist Kojun Saito

  Produktion

  Produzent Masaichi Nagata

  Technischer Stab

  Chef-Kameramann Kazuo Miyagawa
  Chef-Cutter Toyo Suzuki
  künstlerischer Leiter Tomoo Shimogawara
  Set-Dekorateur Tomoo Shimogawara

  beteiligte Firmen

  Produktion Daiei
  Back to Top