Mein Konto
  100 Yen Love

  Regie

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Sakura Andô
  Rolle: Ichiko
  Hirofumi Arai
  Rolle: Yuji
  Miyoko Inagawa
  Miyoko Inagawa
  Rolle: Ichiko's Mother
  Toshie Negishi
  Rolle: Umeko Ikeuchi
  Shinichirô Matsuura
  Shinichirô Matsuura
  Rolle: Kobayashi
  Tadashi Sakata
  Tadashi Sakata
  Rolle: Noma
  Yôzaburô Itô
  Yôzaburô Itô
  Rolle: Ichiko's Father
  Ruka Wakabayashi
  Ruka Wakabayashi
  Rolle: Taro
  Fumiko Saito Saori
  Sada-san Yûki Okita
  Nishimura Kaito Yoshimura
  Okano Shohei Uno
  Gym Manager Osamu Shigematsu

  Soundtrack

  Komponist Shogo Kaida

  Produktion

  Produzent Gen Satô
  Produzent Yûji Hiratai
  Produzent Yoshinori Kanô
  Ausführender Produzent Kazuo Kato
  Ausführender Produzent Mitsuru Kurosawa
  Ausführender Produzent Toramatsu Mamiya

  Technischer Stab

  Chef-Kameramann Hiromitsu Nishimura
  Cutter Chieko Suzaki
  Erster Regieassistent Kazuhiro Yamada

  beteiligte Firmen

  Produktion Toei Video Company
  Verleih Eye See Movies
  Back to Top