Mein Konto
  Three Kingdoms

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Jian Bin Chen
  Jian Bin Chen
  Rolle: Cao Cao
  Yi Lu
  Rolle: Zhuge Liang
  Yu Rongguang
  Rolle: Guan Yu
  Nie Yuan
  Rolle: Zhao Yun
  Dahong Ni
  Rolle: Sima Yi
  Luo Jin
  Luo Jin
  Rolle: Liu Xie, Emperor Xian of Han
  Lu Xiaohe
  Lu Xiaohe
  Rolle: Dong Zhuo
  Peter Ho
  Rolle: Lü Bu
  Hao Chen (II)
  Hao Chen (II)
  Rolle: Diaochan
  Bo Zhang
  Bo Zhang
  Rolle: Sun Quan
  Ruby Lin
  Rolle: Lady Sun
  Back to Top