Mein Konto
  Kengan Ashura

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Tatsuhisa Suzuki
  Rolle: Ōma Tokita
  Cho
  Cho
  Rolle: Kazuo Yamashita
  Jouji Nakata
  Jouji Nakata
  Rolle: Hideki Nogi
  Yumi Uchiyama
  Yumi Uchiyama
  Rolle: Kaede Akiyama
  Tetsu Inada
  Rolle: Jun Sekibayashi
  Junya Enoki
  Rolle: Cosmo Imai
  Daisuke Namikawa
  Rolle: Setsuna Kiryū
  Back to Top