Mein Konto
  B: The Beginning

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Hiroaki Hirata
  Rolle: Keith Kazama Flick
  Yûki Kaji
  Rolle: Koku
  Asami Seto
  Rolle: Lily Hoshina
  Hiroki Touchi
  Rolle: Eric Toga
  Minoru Inaba
  Minoru Inaba
  Rolle: Boris Meier
  Ami Koshimizu
  Rolle: Kaela Yoshinaga
  Atsushi Goto
  Atsushi Goto
  Rolle: Jean-Henry Richard
  Toshiyuki Morikawa
  Rolle: Gilbert Ross
  Kaito Ishikawa
  Rolle: Minatsuki

  Produzenten

  Regie

  Regisseur Kazuto Nakazawa
  Regisseur Yoshinobu Yamakawa

  beteiligte Firmen

  Produktion Production I.G.
  Back to Top