Mein Konto
  Boys Love

  Regie

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Takumi Saitoh
  Rolle: Noeru Kisaragi
  Yoshikazu Kotani
  Yoshikazu Kotani
  Rolle: Taishin Mamiya
  Hiroya Matsumoto
  Hiroya Matsumoto
  Rolle: Chidori Furumura
  Masashi Taniguchi
  Masashi Taniguchi
  Rolle: Kousuke
  Back to Top