Mein Konto
  Die letzte Schlacht des Samurai Kriegers

  Regie

  Drehbuch

  Basierend auf Yoshito Usui
  Drehbuchautor Takashi Yamazaki

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Tsuyoshi Kusanagi
  Tsuyoshi Kusanagi
  Rolle: Matabe Ijiri
  Yui Aragaki
  Yui Aragaki
  Rolle: Princess Renheme
  Takao Osawa
  Rolle: Itakatora Ohkura
  Takei Akashi
  Takei Akashi
  Rolle: Shinichi Kawakami
  Michitaka Tsutsui
  Michitaka Tsutsui
  Rolle: Akira Kawakami
  Yui Natsukawa
  Rolle: Misako Kawakami
  Kyôko Kagawa
  Rolle: Kitsuno
  Atsuo Nakamura
  Atsuo Nakamura
  Rolle: Yasutsuna
  Kizuki Shun Sugata
  Hikyozo Kazuki Namioka
  Osato Yuki Saito
  Yasunaka Yukiyoshi Ozawa

  beteiligte Firmen

  Distribution AL!VE AG
  Back to Top