Schnell-Bewerter
Mein FILMSTARTS
  Elegie in Naniwa

  Regie

  Drehbuch

  Yoshikata Yoda
  Yoshikata Yoda
  Tadashi Fujiwara
  Tadashi Fujiwara
  Kenji Mizoguchi
  Kenji Mizoguchi
  Saburo Okada
  Saburo Okada

  Schauspielerinnen und Schauspieler

  Isuzu Yamada
  Rolle: Ayako Murai
  Seiichi Takegawa
  Seiichi Takegawa
  Rolle: Junzo Murai
  Chiyoko Okura
  Chiyoko Okura
  Rolle: Sachiko Murai
  Benkei Shiganoya
  Benkei Shiganoya
  Rolle: Sonosuke Asai
  Eitaro Shindo
  Rolle: Yoshizo Fujino
  Takashi Shimura
  Rolle: Inspektor

  Soundtrack

  Komponist Kôichi Takagi

  Produktion

  Produzent Masaichi Nagata

  Technischer Stab

  Chef-Kameramann Minoru Miki
  Cutter Tatsuko Sakane
  Ton-Designer Hisashi Kase

  beteiligte Firmen

  Produktion Daiichi Eiga
  Back to Top